Sbírka

Sbírka Krásné práce obsahuje soubor předmětů, které vznikly v kooperaci renomovaných českých designérů se špičkovými českými řemeslníky. Od počátku pro nás bylo zásadní vyvážené propojení tradice s inovací a snaha o vznik nového typu výrobku, který vyhovuje současným potřebám. Přesto, že všichni oslovení designéři přistoupili k tradičním technikám, materiálům a dekorům s maximálním respektem, lze v předmětech, které navrhli, zahlédnout jejich rukopis. Naplňuje nás radostí, že jsme se stali iniciátory vzniku této krásné kolekce, která tak citlivě prolíná moderní výraz s precizním rukodělným zpracováním. Zapojení významných osobností českého designu do projektu Krásná práce lze chápat jako gesto podpory českého řemesla, vzoru pro nový životní styl návratu k přírodě, potřeby vlastního zakotvení a pocitu hrdosti na naše tradice.

Rony Plesl & Karel Hanák

Rony Plesl & Karel Hanák