GDPR

Zásady práce s osobními údaji

Obecná ustanovení

Nadační fond Družstevní práce klade na ochranu osobních údajů velký důraz. Již od počátku chráníme údaje našich uživatelů co nejlépe dovedeme. Citlivá data (jako například přihlašovací heslo) jsou šifrována, kontaktní údaje nikdy nepředáváme do doby, než je zprostředkována samotná objednávka či pokud nám to neukládá zákon.
Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o rozsahu a způsobu ukládání vašich osobních údajů, vašich právech a o formě jakou můžete svá práva uplatňovat.
Zpracování osobních údajů na webové platformě https://www.krasnaprace.org provádí Družstevní práce, nadační fond, IČO: 07905041. 
 

Spravované osobní údaje

Na webové platformě Krásná práce ukládáme a spravujeme osobní údaje našich uživatelů, které poskytli v rámci registrace do platformy www.krasnaprace.cz, konkrétně: název výrobce (název/jméno fyzické osoby), jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mail, telefon, webová stránka, příp. stránky na sociálních sítích.
Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje registrovaných uživatelů pro účely údržby platformy www.krasnaprace.cz a plnění podstaty jejího fungování – tedy umožnění propojování různých výrobců a tradičních řemeslníků. 
 

Účel a způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme několika různými způsoby a pro odpovídající účely:

 

Nákup a prodej zboží a služeb na https://www. krasnaprace.org

Abychom mohli zprostředkovat vaši objednávku potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Tyto údaje zpracováváme výhradně za účelem zprostředkování uzavření kupní smlouvy a právním základem takového zpracování je tedy plnění kupní smlouvy.
Tyto osobní údaje od vás získáváme výhradně na základě vaší registrace na https://www. krasnaprace.org případně vyplněním vašich údajů na webové stránce s nákupním košíkem.
Doba zpracování těchto údajů je po dobu vyřizování objednávky plus dobu minimálně 10 let, neboť tak nám to přikazuje daňový zákon.

 

Marketingová komunikace

V případě, že nám udělíte souhlas, budeme vaše osobní údaje (e-mailovou adresu) využívat pro zasílání novinek o výrobcích, zboží, akčních cenách a novinkách na webové platformě Krásná práce. V žádném případě nebude vaše e-mailová adresa předána třetím stranám a váš souhlas se zasíláním marketingových sdělení můžete kdykoliv a s okamžitou platností odvolat kliknutím na odkaz uvedený v každé emailové zprávě.

 

E-mailová podpora

V případě, že nás kontaktujete na některém z našich kontaktních emailů, můžeme vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. E-mailovou komunikaci s vámi archivujeme. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

 

Telefonická podpora

V případě, že nás kontaktujete na některém z našich kontaktních telefonních čísel, na začátku hovoru vás můžeme požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

 

Cookies

Při používání našich internetových stránek může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím cookies.

 

Vaše práva jako subjektu údajů aneb co dělat, když chci své osobní údaje smazat nebo upravit

Pokud si přejete uplatnit níže uvedená práva a/nebo získat příslušné informace, můžete tak učinit rovnou přihlášením se do svého zákaznického účtu na stránkách https://www. krasnaprace.org. Pokud u nás nemáte vytvořený účet a provedli jste nákup bez registrace, ale přesto byste rádi uplatnili některé z níže uvedených práv k ochraně svého soukromí, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@krasnaprace.org.
Pro přihlášení ke svému účtu potřebujete své přihlašovací údaje (uživatelské jméno/e-mail a heslo). Pokud budete svá práva uplatňovat jiným způsobem, můžeme vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, která poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Odpovíme vám do 1 měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit dle technické a časové náročnosti vašeho požadavku.
V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu nebo vymazání. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním některých osobních údajů (např. údajů k marketingovým účelům), který jste nám poskytli.

 

Jaká jsou tedy vaše práva?

Vymazání vašich osobních údajů
Kdykoliv nás můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud však vaše osobní údaje nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše.
 

Zrušení účtu registrovaného uživatele

Pokud registrovaný uživatel/nakupující provedl objednávku, jeho údaje týkající se objednávky jsme povinni uchovávat po dobu minimálně 10 let od zrušení účtu. Rovněž pokud registrovaný uživatel/prodávající zrealizoval zprostředkovanou objednávku, jeho údaje týkající se objednávky jsme povinni uchovávat po dobu minimálně 10 let od zrušení účtu.
Pokud registrovaný uživatel neprovedl žádnou objednávku, ani nepřijal žádnou objednávku, jeho data mohou být na jeho žádost smazána s výjimkou těch údajů, která se týkají účelů zajištění bezpečnosti provozu systému a sítě (IP adresa).

 

Oprava vašich osobních údajů

Máte právo na opravu svých osobních údajů. Pokud máte účet na stránkách https://www. krasnaprace.org můžete tyto údaje upravit přímo po přihlášení do svého účtu. Některé údaje není možné opravit přímo (například údaje uvedené na faktuře), pak nás prosím kontaktujte na emailové adrese info@krasnaprace.org.

 

Odvolání platnosti souhlasu

Udělený souhlas ke zpracování některých osobních údajů (např. údajů pro marketingové účely) můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodů. Berte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.

 

Vaše další práva

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte, kromě výše jmenovaných, také právo:

•    požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
•    požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
•    vyžádat si u nás přístup k těmto údajům

 

Závěrečná ustanovení

Vyplněním osobních i ostatních údajů do platformy www.krasnaprace.org vyjadřujete souhlas s jejich zveřejněním na této platformě, i s tím, že budou volně přístupné dalším registrovaným uživatelům Komunity řemeslníků této platformy.

Vyplněním osobních i ostatních údajů do platformy www.krasnaprace.org zároveň potvrzujete, že jste se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. V případě změny těchto podmínek (k čemuž je jejich správce oprávněn), má správce povinnost zveřejnit jejich novou verzi na webu platformy www.krasnaprace.org.

Dokument v této verzi byl vytvořen dne 01.01.2024, a tímto dnem nabývá platnosti.