Dana Soukupová

Drátěné výrobky

Dana Soukupová

Ostromeč 27, Horšovský Týn, 346 01

Bio

Drátenické řemeslo jsem nejdříve zkoušela jako samouk. V roce 2007 jsem absolvovala Drátenickou školu v Zadní Třebáni pod vedením mistra Mgr.Petra Musila, kde jsem získala osvědčení. Moje výrobky byly vystaveny v muzeu v Domažlicích, Tachově a Klatovech, ale i na Mezinárodním setkání dráteníků v Bytči na Slovensku. Zúčastnila jsem se také tematické výstavy v Jílovém u Prahy na téma ,,Vodní svět ", kde jsem v hodnocení návštěvníků muzea získala 2.místo. V roce 2013 odvysílala Česká televize v pořadu Toulavá kamera reportáž o mojí tvorbě. Podařilo se mi v roce 2014 otevřít soukromou Galerii drátenictví, kde mám i svoji dílnu. Roku 2018 mi byl udělen titul Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje. Účastním se řemeslných jarmarků, kde drátenické řemeslo předvádím.

Lidstvo zná a používá drát již od pravěku. Klasické drátenické řemeslo se zrodilo až v 16. století na Slovensku. Největší rozmach drátenictví byl zaznamenán na konci 19. a začátku 20. století. Po skončení první světové války drátenictví začalo postupně upadat a bylo postupně vytlačováno průmyslovou výrobou. V 50. letech 20. století drátenictví skoro úplně zaniklo a znovu se začalo objevovat v součastnosti.