16.11.23 - 7.1.24
leden

Z mouky, medu a voňavého koření

Muzeum Českého ráje v Turnově
9.00 - 16.00

Muzeum Českého ráje v Turnově

Výstava věnovaná včelařství a perníkářství v Pojizeří a Podještědí.
V obou regionech mají tato úzce související řemesla dávné kořeny. Jejich tradice nebyla v historii nikdy zcela přerušena a zvláště v posledních letech se objevila celá řada drobných producentů, kteří navazují na původní osvojené postupy práce a kteří se věnují nejen chovu včel, ale i následnému užití medu z vlastní produkce při výrobě medového pečiva. Výstava, která bude realizována ve výstavních prostorách Kamenářského domu tak návštěvníka provede nejen historií těchto tradičních způsobů obživy, ale zároveň představí ty, kteří měli a mají zásluhu na tom, že tato řemesla v našem regionu nezanikla.

Textovou část výstavy doplní předměty ze sbírky Josefa Václava Scheybala, muzeí v Hradci Králové, Jičíně, Nové Pace, Vrchlabí a Železnici. Jedná se nejen o kolekci vyřezávaných dřevěných perníkářských forem, vyřezávaných klátů a včelích úlů, ale také o ukázky nářadí a náčiní, které místní včelaři a perníkáři potřebovali ke své práci. ,

Historické doklady doplní ukázky práce současných producentů. Výstavu budou doprovázet workshopy, realizované lektory muzea ve spolupráci s držiteli ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje a Nositel tradice lidových řemesel (MKČR). Návštěvníci tak budou mít možnost nejen poznat historii této tradiční výroby, ale zároveň si osvojit některé z řemeslných postupů při zpracování medu a výrobě medového pečiva.

Muzeum Českého ráje v Turnově (Kamenářský dům) / 16. 11. 2023 – 7. 1. 2024

Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/akce/z-mouky-medu-a-vonaveho-koreni

50.588921, 15.157968