Výstava studentských plakátů o řemeslech

červen, 2021, galerie Kobka 17, Praha

Grafické řešení souboru plakátů na téma Zanikající česká řemesla iniciovala vedoucí ateliéru grafického designu na pražské vyšší odborné škole Scholastika Klára Hegerová, která je zároveň spoluzakladatelkou nadačního fondu Družstevní práce. Výstava proběhla v červnu 2021 v mimořádně zajímavém prostoru nově zrekonstruované galerie Kobka 17 na Smíchovské náplavce. Vznikla kolekce, ve které studenti přistoupili k jednotlivým řemeslným technikám s respektem, ale současně využili odstupu a nadhledu moderního designéra ve vztahu k původní lidové tvorbě. Tu interpretovali vlastním jazykem, odklonili se od popisného zobrazování a svobodně komunikovali s divákem pomocí citlivě vytvořených stylizací. Jejich plakáty byly výtvarnou výpovědí o podstatě jednotlivých řemesel. Entuziasmus, se kterým studenti přistoupili k tématu, byl výjimečný. Vyhledávali informace, lidové ornamenty ručně překreslovali nebo vyrývali, sami kontaktovali řemeslné mistry a konzultovali s nimi vybrané motivy. Ačkoliv o některých řemeslných technikách slyšeli poprvé, na konci semestru již používali termíny jako činovaťvahan či vrapení s naprostou samozřejmostí. I kdyby se podařilo zažehnout jiskru zájmu o zanikající česká řemesla jen u těchto 16ti mladých lidí, tak to jistě stálo za to.