Přehlídka živých řemesel putovala do New Yorku

12. 10. – 30. 11. 2023, Galerie Českého centra, 321 E 73. ulice, New York

Díla studentů z ateliérů produktového designu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Fakulty užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně a Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Projekt Krásná práce představuje české řemeslo a lidové umění v nových souvislostech. Nabízí určitý nadhled ve vztahu k původní lidové tvorbě, předkládá alternativu k pojetí dnešního interiéru a reaguje na aktuální poptávku po autentickém a udržitelném oděvu. České, moravské a slezské lidové umění prezentuje jako hodnotné artefakty či funkční vysoce estetické produkty bytové a oděvní kultury a představuje je v kontextu současného designu, architektury a módy. Projekt vytváří příležitosti ke spolupráci mistrů tradičních řemesel s mladými designéry na vývoji nových vzorů. Snaží se také popularizovat tradiční rukodělnou tvorbu u potenciálních pokračovatelů. Chápe tradici jako znásobení všech minulých i současných tvůrčích sil a s hlubokým respektem k přítomnosti vrací do života staré zapomenuté techniky.