Náš projekt byl vybrán k podpoře grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska z Fondů EHP 2014-2021

Únor 2021

S radostí představujeme nový projekt Fórum Krásná práce – platforma pro posilování aktérů v oblasti tradičních řemesel, jejich síťování a rozvoj interdisciplinární spolupráce, KU-CB2-001, podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP 2014-21, z programu Kultura. Projekt byl podpořen částkou 1 586 800 Kč a bude se realizovat od dubna 2022 do září 2023. Partnery projektu v České republice jsou Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Fakulta výtvarných umění VUT, Fakulta umění a designu UJEP a Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Partnerem projektu z donorské země je prof. PhDr. Jan Michl, emeritní profesor historie a teorie designu Vysoké školy architektury a designu v Oslu (AHO), Norsko. Hlavním cílem projektu je vytvoření mezioborové platformy propojující jednotlivce i subjekty působící v oblasti živých tradičních řemesel s potenciálními odběrateli, dodavateli materiálů a se zainteresovanou veřejností. Ve snaze o aktualizaci tradičního řemeslného výrobku pro soudobé potřeby propojíme také mistry lidových řemesel s designéry, výtvarníky a s možnými následovníky z řad studentů uměleckých oborů. Součástí projektu jsou též vzdělávací aktivity v oblasti lidových řemesel, designu a umění a iniciace odborné diskuse o vývoji a proměnách současné řemeslné produkce.