Expozice Krásná práce v city modulu

červen, 2021, Rašínovo nábřeží, Praha

Na jaře 2021 jsme se vzhledem k proticovidovým opatřením a zavřeným galeriím rozhodli vstoupi do veřejného prostoru zcela jinak a uspořádali jsme venkovní expozici Krásná práce. Na náplavku u Rašínova nábřeží jsme umístili výstavní city modul, který představil výběr brilantně zpracovaných rukodělných předmětů od českých, moravských a slezských řemeslných mistrů. Kolemjdoucí Pražané mohli obdivovat třeba krásnou novokřtěneckou fajáns, soustružené hračky, ručně dlabané mísy z topolového dřeva, košíky pletené z borového loubku či orobincové ošatky. Tak jako vždy, i při této příležitosti jsme se snažili včlenit ruční výrobu do kontextu současného designu, architektury a módy. Moderní výstavní modul a celá vnitřní instalace prezentovaly bytové doplňky, jídelní a nápojovou keramiku či textílie bez sentimentálního nánosu uměle vytvořeného selského prostředí. Expozice představila alternativu k pojetí dnešního interiéru a nabízí určitý nadhled ve vztahu k původní lidové tvorbě. Venkovní výstava Krásná práce předznamenala velkou přehlídku živých řemesel a lidového umění Krásná práce, která proběhne letos v listopadu v Galerii 1, ve Štěpánské ulici a je také určitým připomenutím veřejnosti, aby české a moravské řemeslníky v této nelehké době podpořila. Expozice se konala pod záštitou MgA. Hany Třeštíkové, radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu a za podpory Městské části Praha 2, Trade Centre Praha a Magistrátu hl. m. Prahy.